Zmiana Tytuł Autor Status
2021-06-23 09:39:17 Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2021-06-23 09:35:52 Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2021-06-23 09:31:00 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-06-09 11:41:06 Bilans jednostki budżetowej_2020 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-09 11:40:36 Rachunek zysków i strat jednostki 2020 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-09 11:40:04 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-09 11:39:41 Rachunek zysków i strat jednostki 2020 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-09 11:01:14 Bilans jednostki budżetowej_2020 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-31 11:07:11 Raport dostępności admin Opublikowany
2021-03-31 11:06:49 Raport Dostępności admin Opublikowany
2021-03-31 11:06:09 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-31 11:06:01 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-31 11:05:27 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego admin Opublikowany
2021-03-31 11:04:49 Dokumenty admin Opublikowany
2021-03-31 11:04:33 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 11:04:12 Dokumenty admin Opublikowany
2021-03-31 11:03:40 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 11:03:31 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-09 14:22:00 Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2021-03-08 10:48:58 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-04 11:51:37 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego admin Opublikowany
2021-02-26 10:49:04 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego admin Opublikowany
2021-02-26 09:50:04 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego admin Opublikowany
2021-02-26 09:18:11 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego admin Opublikowany
2021-02-26 08:55:19 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego admin Opublikowany
2021-02-26 08:54:49 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego admin Opublikowany
2020-12-28 10:30:27 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-12-10 11:59:01 Zakup i dostawa artykułów biurowych - zapytanie ofertowe sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-03 08:30:48 Najem pomieszczeń - sala gimnastyczna sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-01 09:43:26 Zakup i dostawa środków czystości - zapytanie ofertowe sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-26 08:16:28 Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - zapytanie ofertowe sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-02 09:29:29 Dokumenty admin Opublikowany
2020-10-22 08:44:03 Przetarg - najem pomieszczeń sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-10-05 10:33:58 Przetarg - najem pomieszczeń sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-10-05 10:27:25 Przetarg - najem pomieszczeń sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-09-28 13:53:10 Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-09-28 13:12:45 Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-09-25 11:05:57 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-25 11:04:16 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny slewandowski Opublikowany
2020-09-23 10:45:58 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-23 10:38:08 Bilans jednostki budżetowej_2019 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-09-23 10:37:38 Rachunek zysków i strat jednostki 2019 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-09-23 10:37:07 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-09-23 10:35:47 Informacja dodatkowa 2018 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-09-23 10:35:01 Bilans jednostki budżetowej_2018 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-09-23 10:33:06 Rachunek zysków i strat jednostki 2018 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-09-23 10:32:34 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 sp11@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-09-23 10:26:21 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-23 10:23:49 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-23 10:19:19 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-18 11:10:18 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-11 12:17:39 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-11 12:11:44 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-11 12:10:10 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-09 12:36:23 Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:55:01 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:54:46 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:54:32 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:54:10 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 09:53:49 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2020-09-07 13:05:55 Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie slewandowski Opublikowany