Lp Tytuł Okres Data dodania
1 Sprawozdanie finansowe 2021r. 2021 21/10/2022 - 11:30
2 Informacja dodatkowa 2020 2020 31/08/2021 - 14:23
3 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 2020 09/06/2021 - 11:39
4 Rachunek zysków i strat jednostki 2020 2020 09/06/2021 - 11:39
5 Bilans jednostki budżetowej_2020 2020 09/06/2021 - 11:01
6 Informacja dodatkowa 2019 2019 31/08/2021 - 14:24
7 Bilans jednostki budżetowej_2019 2019 23/09/2020 - 10:38
8 Rachunek zysków i strat jednostki 2019 2019 23/09/2020 - 10:37
9 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 2019 23/09/2020 - 10:36
10 Rachunek zysków i strat jednostki 2018 2018 31/08/2021 - 14:27